Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Wymiana stolarki okiennej w lokalach

Informacje dotyczące wymiany okien w lokalach mieszkalnych:

 • Przed przystąpieniem do prac należy złożyć podanie do Zarządu Spółdzielni o wydanie wytycznych w zakresie wymiany stolarki okiennej.
 • Po otrzymaniu wytycznych, członek Spółdzielni dokonuje wymiany okien we własnym zakresie i na własny koszt.
 • Należy zachować dotychczasowy podział skrzydła oraz białą kolorystykę od zewnętrznej strony lokalu. Zmiana podziału skrzydła wymienianej stolarki wymaga zgody Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Mokotów, 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27.
 • Wymieniona stolarka musi posiadać okucia pozwalające na rozhermetyzowanie okna poprzez szczelinę wentylacyjną lub zamontowane nawietrzniki oraz atesty na dopuszczenie stosowania wyrobu w budownictwie na terenie Polski. Okres gwarancji: 5 lat.
 • Zgodnie z „Regulaminem użytkowania lokali, zasad porządku domowego i współżycia mieszkańców” (Uchwała nr 2/2017 RN SM „Służew nad Dolinką” z dnia 30.01.2017 r.) § 6 pkt.1, Członek Spółdzielni może ubiegać się o częściowy zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej i balkonowej w lokalu mieszkalnym raz na 20 lat.
 • Po wymianie stolarki można złożyć wniosek o odbiór techniczny i częściowy zwrot kosztów stolarki okiennej na obowiązującym druku, który lokator otrzymuje wraz ze zgodą na wymianę okien.
 •       
  Do wniosku należy dołączyć:

  • kserokopię faktury,
  • kserokopię gwarancji na okna na okres minimum 5 lat,
  • atest (aprobatę techniczną) wyrobu dopuszczającą do stosowania w budownictwie,
  • poświadczenie gospodarza Domu o wywiezieniu zdemontowanych starych okien.


 • Wysokość zwrotu kosztów nie zależy od poniesionych kosztów i typu stolarki (plastik czy drewno) ale od ilości i wymiarów wymienionych okien.
 • Okres wyczekiwania na zwrot uzależniony jest od przydzielenia na ten cel funduszy w planie rzeczowo-finansowym na dany rok.