Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Wymiana stolarki okiennej w lokalach

Informacje dotyczące wymiany okien w lokalach mieszkalnych:

 • Należy złożyć podanie do Zarządu Spółdzielni o wyrażenie zgody na wymianę okien.

 • Po otrzymaniu zgody Spółdzielni, członek Spółdzielni dokonuje wymiany okien we własnym zakresie i może ubiegać się o częściowy zwrot kosztów raz na 20 lat.

 • W przypadku zmiany podziału okien, konieczne jest wystąpienie do Spółdzielni o zgodę na taką zmianę i wystąpienie ze zgodą Spółdzielni do Delegatury Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Dzielnicy Mokotów, Warszawa ul. Rakowiecka 25/27.

 • W wymienianych oknach należy zastosować okucia, pozwalające na rozhermetyzowanie okna poprzez szczelinę wentylacyjną.

 • Po wymianie można złożyć wniosek o odbiór techniczny i częściowy zwrot kosztów stolarki okiennej na obowiązującym druku, który lokator otrzymuje wraz ze zgodą na wymianę okien.
  Do wniosku należy dołączyć:
  - kserokopię faktury,
  - kserokopię gwarancji na okna na okres minimum 5 lat,
  - atest (aprobatę techniczną) wyrobu dopuszczającą do stosowania w budownictwie,
  - poświadczenie gospodarza Domu o wywiezieniu zdemontowanych starych okien.

 • Wysokość zwrotu kosztów nie zależy od poniesionych kosztów i typu stolarki (plastik czy drewno) ale od ilości i wymiarów wymienionych okien.

 • Okres wyczekiwania na zwrot uzależniony jest od przydzielenia na ten cel funduszy w planie rzeczowo-finansowym na dany rok. Ogrom wymian dokonanych w ostatnich latach uniemożliwia Spółdzielni bieżące regulowanie dofinansowań. Oczekiwanie na ostateczne uregulowanie dofinansowania wynosi aktualnie do 1 roku.

Wniosek o zwrot kosztów za wymianę stolarki okiennej