Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Remont balkonu

Przed przystąpieniem do prac remontowych warto zapoznać się z Regulaminem użytkowania lokali, gdzie określono, że konserwacja i remont balkonów należy po części do obowiązków użytkownika lokalu, a po części do zarządcy budynku, czyli Spółdzielni.

Do obowiązków Spółdzielni należy:

  • remont zewnętrznych powierzchni (ścian elewacyjnych) balkonu,

  • remont zewnętrznych powierzchni donic kwiatowych,

  • remont powierzchni słupa i sufitu balkonu.

Do obowiązków użytkownika lokalu należy:

  • remont i konserwacja wewnętrznych powierzchni (ścian) balkonu,

  • remont i konserwacja powierzchni ściany donic kwiatowych od strony wewnętrznej balkonu,

  • remont posadzki balkonu na pośredniej kondygnacji,

  • ewentualne ułożenie posadzki z płytek terakoty (płytki powinny posiadać cechę mrozoodporności).

Jak widać po stronie użytkownika jest dość spory zakres obowiązków, ale też duża możliwość własnej aranżacji i dostosowania wizualno-funkcjonalnego balkonu do swoich indywidualnych wymagań i potrzeb. Należy jednak pamiętać, że wykonując prace trzeba zwrócić szczególną uwagę na elementy balkonu spełniające funkcje konstrukcyjne, izolacyjne, odwodnieniowe, czy też wentylacyjne.

Zatem, podczas przeprowadzania indywidualnego remontu posadzki balkonu na pośredniej kondygnacji, należy przestrzegać warunków technicznych skutecznej izolacji przeciwwilgociowej, a podczas układania posadzki z płytek gres należy przestrzegać warunków właściwego odwodnienia powierzchni poprzez wykonanie odpowiednich spadków od strony ściany budynku w kierunku otworów odwodnienia podestu, czyli tzw. „rzygaczy”. Otwory odwodnieniowe należy regularnie czyścić i nie należy ich niczym zastawiać.

Podczas przeprowadzania indywidualnego remontu balkonów nie należy zabudowywać przestrzeni pomiędzy donicami a podestem balkonu, która stanowi przestrzeń wentylacyjną. Jednak w przypadku powzięcia decyzji o jego zabudowie, należy zwrócić uwagę, aby powierzchnia prześwitu została dokładnie wypełniona bez pozostawiania z zewnątrz występu, na którym stwarza się wówczas miejsce dla ptaków zanieczyszczających balkony poniżej.

Użytkownik lokalu przystępując do prac, powinien powiadomić Spółdzielnię o zakresie i terminie planowanego remontu i uzyskać stosowną zgodę.

Ponadto, po zakończonym remoncie balkonów wykonywanym przez Spółdzielnię z rusztowań stojących, zaleca się, aby przed ponownym napełnieniem donic ziemią, zastosować w nich odpowiednie warstwy drenażowe. Na dno donic należy wsypać keramzyt, żwirek lub jakieś inne kruszywo drenażowe. Ze wszystkich kruszyw drenażowych keramzyt jest najlepszy ze względu na swoją niewielką wagę. Dopiero na kruszywo drenażowe należy wsypać ziemię, co znacznie zmniejszy ciężar donic.