Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Walne Zgromadzenie

Na podstawie Statutu Spółdzielni zarejestrowanego postanowieniem z dnia 29.06.2015 r. Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie.

 

Walne Zgromadzenie odbywa się częściami. Zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia ustala Rada Nadzorcza. Szczegółowe zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia określone zostały w § 22 – 27 Statutu.