Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Rada Nadzorcza


Rada Nadzorcza została wybrana przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 23 kwietnia 2015r.  Na posiedzeniu plenarnym w dniu 27 kwietnia 2015r. nastąpiło ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej, która działa w następującym składzie:

 1. Rafał Miastowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Piotr Stasiak – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Izabela Ziemińska-Marynowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Joanna Biernat – Członek Rady Nadzorczej
 5. Aleksandra Grzesiak – Członek Rady Nadzorczej
 6. Elżbieta Leśniewska – Członek Rady Nadzorczej
 7. Jarosław Michałowski – Członek Rady Nadzorczej
 8. Jadwiga Migdał – Członek Rady Nadzorczej
 9. Jerzy Muchowski - Członek Rady Nadzorczej
 10. Sławomir Posiewka– Członek Rady Nadzorczej
 11. Ryszard Różyński- Członek Rady Nadzorczej
 12. Włodzimierz Sandecki– Członek Rady Nadzorczej
 13. Sylwester Mieczysław Zaroń – Członek Rady Nadzorczej
 14. Dariusz Zawalich - Członek Rady Nadzorczej          
 15. Antoni Zimnicki - Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza powołała trzy Komisje Stałe:

 • Komisja Finansowo-Rewizyjna pod przewodnictwem p.Ryszarda Różyńskiego
 • Komisja Techniczno-Gospodarcza pod przewodnictwem p. Sylwestra Mieczysława Zaronia
 • Komisja Członkowsko-Samorządowa pod przewodnictwem p. Dariusza Zawalicha


Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w sekretariacie Rady Nadzorczej pok. 401 w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 17.00-18.00.

Sekretariat Rady Nadzorczej