Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Rada Nadzorcza


Skład Rady Nadzorczej:

 1. Łukasz Gołota - Przewodniczący
 2. Katarzyna Bąkowska - Z-ca Przewodniczącego
 3. Katarzyna Kołodziejczyk - Sekretarz
 4. Elżbieta Biernacka - Członek
 5. Joanna Boryczka - Członek
 6. Maria Jolanta Kasprzyk - Członek
 7. Teresa Kazior - Członek
 8. Wojciech Kempiński - Członek
 9. Ewa Łuczyńska - Członek
 10. Joanna Miastowska - Członek
 11. Sławomir Posiewka - Członek
 12. Ryszard Różyński - Członek
 13. Martyna Seroczyńska - Członek
 14. Edyta Stasiak - Członek
 15. Antoni Zimnicki - Członek

Rada Nadzorcza powołała trzy Komisje Stałe:

 • Komisja Finansowo-Rewizyjna: Przewodniczący p. R. Różyński; Członkowie - pp.:  E. Biernacka, Ł. Gołota, M.J. Kasprzyk, E. Stasiak.
 • Komisja Techniczno-Gospodarcza: Przewodnicząca p. T. Kazior; Członkowie - pp.: W. Kempiński, J. Miastowska,  S. Posiewka,  A. Zimnicki,
 • Komisja Członkowsko-Samorządowa: Przewodnicząca p. J. Boryczka Członkowie: pp.: K. Bąkowska, K. Kołodziejczyk, E. Łuczyńska, M. Seroczyńska


Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w sekretariacie Rady Nadzorczej pok. 401 w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 17:00 - 18:00.

Sekretariat Rady Nadzorczej