Skip to main content
Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Rada Nadzorcza


Rada Nadzorcza została wybrana przez Walne Zgromadzenie,  które odbyło się w dniach 21-25 maja 2018 r.  Na posiedzeniu plenarnym w dniu 28 maja 2018 r. nastąpiło ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej, która działa w następującym składzie:

 1. Rafał Miastowski - Przewodniczący
 2. Katarzyna Bąkowska - Z-ca Przewodniczącego
 3. Izabela Ziemińska-Marynowicz - Sekretarz
 4. Joanna Biernat - Członek
 5. Joanna Boryczka - Członek
 6. Łukasz Gołota - Członek
 7. Aleksandra Grzesiak - Członek
 8. Grzegorz Jemielita - Członek
 9. Teresa Kazior - Członek
 10. Elżbieta Leśniewska - Członek
 11. Ewa Łuczyńska - Członek
 12. Jadwiga Migdał - Członek
 13. Jerzy Muchowski - Członek
 14. Piotr Adam Stasiak - Członek
 15. Zbigniew Kotula (zm. 17.06.2019 r.)

Rada Nadzorcza powołała trzy Komisje Stałe:

 • Komisja Finansowo-Rewizyjna pod przewodnictwem p. Zbigniewa Kotuli (zm. 17.06.2019 r.), od 29.07.2019 r. pod przewodnictwem p. Piotra Adama Stasiaka
 • Komisja Techniczno-Gospodarcza pod przewodnictwem p. Grzegorza Jemielity
 • Komisja Członkowsko-Samorządowa pod przewodnictwem p. Aleksandry Grzesiak


Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w sekretariacie Rady Nadzorczej pok. 401 w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 17:00 - 18:00.

Sekretariat Rady Nadzorczej