Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

W sobotę 29 sierpnia 2015 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Przedszkola Małego Kopernika przy ul. Batuty 7B. Obiekt został wybudowany na terenie i ze środków własnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”. Dzięki wsparciu władz miejskich, placówka będzie działać na zasadzie przedszkola publicznego. Uroczyste otwarcie placówki zostało połączone ze spotkaniem adaptacyjno-integracyjnym dla dzieci, które zabawiał między innymi Brzuchomówca i które chętnie brały udział w licznych grach i zabawach zaproponowanych przez organizatorów. Dzieci miały także możliwość zapoznania się z salami, w których będą się odbywać zajęcia. Poznały również swoje panie wychowawczynie. Oficjalnego otwarcia Przedszkola dokonał Prezes Zarządu Spółdzielni Pan Grzegorz Jakubiec oraz Burmistrz Dzielnicy Mokotów Pan Bogdan Olesiński. Pan Grzegorz Jakubiec powitał zebranych oraz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w projekt budowy Przedszkola. Podkreślił, że dzięki wsparciu i pomocy przedstawicieli władz miejskich placówka będzie działać jako przedszkole publiczne. Szczególne podziękowania złożył Pani Prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz, przedstawicielom Biura Edukacji m.st. Warszawy oraz członkom Zarządu Dzielnicy Mokotów Burmistrzowi Panu Bogdanowi Olesińskiemu i Z-cy Burmistrza Panu Krzysztofowi Skolimowskiemu. Realizacja inwestycji nie byłaby także możliwa bez wsparcia i determinacji Mieszkańców Spółdzielni oraz przedstawicieli organów samorządu spółdzielczego. Prezes podziękował członkom Rady Nadzorczej Spółdzielni, zarówno poprzedniej kadencji pod przewodnictwem Pana prof. Grzegorza Jemielity, jak i obecnej kadencji pod przewodnictwem Pana Rafała Miastowskiego, za poparcie projektu i rzeczowy nadzór nad jego realizacją. Życzył także wielu sukcesów w pracy pedagogicznej całemu zespołowi Małego Kopernika, a dzieciom wielu niezapomnianych chwil w murach Przedszkolach. To właśnie z myślą o najmłodszych mieszkańcach osiedla kilka lata temu powstała inicjatywa budowy przez Spółdzielnię budynku, w którym będzie zlokalizowane przedszkole. Pomysł ten zrodził się na skutek interwencji mieszkańców, którzy zgłaszali problem braku miejsc dla swoich pociech w istniejących przedszkolach. Spółdzielnia postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i dzięki temu w miejsce starej nadbudowy hydroforni powstał nowoczesny obiekt. Kończąc swoje wystąpienie Prezes zapewnił, że Spółdzielnia udzieli wszelkiego wsparcia i pomocy w należytym utrzymaniu obiektu oraz jego funkcjonowaniu. Obecne władze Spółdzielni wychodzą z założenia, że inwestowanie w dzieci i młodzież to dobra inwestycja i będą się starać kontynuować działania o charakterze społecznym. W niedalekiej przyszłości planowane jest między innymi otwarcie na terenie osiedla czytelni i biblioteki publicznej. Rozważana jest także opcja wsparcia seniorów mieszkających na osiedlu poprzez utworzenie dziennego ośrodka pobytu.

Burmistrz Dzielnicy Mokotów Pan Bogdan Olesiński pogratulował spółdzielcom dobrej inicjatywy. Zwrócił uwagę, że jest to najprawdopodobniej pierwsze tego typu przedsięwzięcie wśród spółdzielni warszawskich, a być może i w całym kraju. Powstały obiekt jest powodem do dumy zarówno władz Spółdzielni, jak i mieszkańców Służewa nad Dolinką.

Na zakończenie oficjalnych wystąpień głos zabrała Dyrektor Przedszkola Pani Katarzyna Pawińska, która zapewniła rodziców, że dzieci uczęszczające do Przedszkola będą bezpieczne, a cały zespół Małego Kopernika dołoży wszelkich starań, aby Przedszkole funkcjonowało bez zarzutu i dobrze służyło wszystkim dzieciom.