Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Bezpieczny Służew

Osiedle S. M. „Służew nad Dolinką” pod okiem kamer...

Służew nad Dolinką to nie tylko komfort zamieszkiwania, ale także bezpieczeństwo.

W ramach programu „Bezpieczny Służew” Spółdzielnia wprowadziła innowacyjne rozwiązania dla poprawy bezpieczeństwa, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i na terenie Osiedla.

  • Zamontowano wysokiej jakości system monitorowania kamerami obrotowymi z podglądem przez dyżurnego oraz Policję.
  • Łącznie w budynkach i na całym terenie Spółdzielni zamontowanych jest ponad 400 kamer.
  • Monitoring wizyjny spełnia funkcję prewencyjną.

PROCEDURA REALIZACJI WNIOSKU O ZABEZPIECZENIE NAGRANIA Z MONITORINGU WIZYJNEGO SM „SŁUŻEW NAD DOLINKĄ”

  1. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego SM „Służew nad Dolinką” udostępnia się do wglądu i przekazuje jedynie uprawnionym do tego organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Sądom, w zakresie prowadzonych przez nie czynności.

  2. Osoba fizyczna, prawna lub instytucja zainteresowana zabezpieczeniem nagrania z monitoringu wizyjnego, może złożyć pisemny wniosek w tej sprawie w biurze podawczym SM „Służew nad Dolinką” przy ul. Mozarta 1, przesłać pocztą lub mejlowo na adres: sekretariat@smsnd.pl w terminie 14 dni od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie zarejestrowane przez system monitoringu lub powzięła o tym wiedzę. Wniosek złożony po ww. terminie nie gwarantuje zabezpieczenia monitoringu, z uwagi na możliwe jego nadpisanie bieżącymi nagraniami.

  3. Wniosek o zabezpieczenie nagrania z monitoringu powinien zawierać dane osoby wnioskującej, datę, godzinę, miejsce oraz zwięzły opis zdarzenia. W przypadku braku wiedzy, kiedy dokładnie doszło do zdarzenia należy podać zakres dat i godzin.

  4. Wniosek niezawierający ww. danych, złożony po terminie lub zwierający zbyt rozległy zakres daty zdarzenia, może pozostać bez rozpoznania.

  5. Administrator monitoringu SM „Służew nad Dolinką” może również odrzucić wniosek bez podania przyczyny w szczególności, jeśli wskazany cel zabezpieczenia nagrania z monitoringu będzie sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z innego ważnego powodu.

  6. Kopia zabezpieczonego nagrania zostaje zniszczona w przypadku jej nieodebrania po 180 dniach od daty jej wytworzenia.

  7. Wydanie kopii nagrania uprawnionym podmiotom odnotowywane jest w rejestrze prowadzonym przez SM „Służew nad Dolinką”. Po wydaniu kopia nagrania zostaje trwale usunięta i nie będzie możliwe jej odtworzenie.

Sprawy dotyczące bezpieczeństwa na Osiedlu


Kontakt

Koordynator ds. bezpieczeństwa:
poniedziałek - godz. 16:00 - 18:00
czwartek - godz. 9:00 - 11:00
e-mail: b.weremczuk@smsnd.pl
Dyżurny Osiedla
Tel. 22 543-92-02
Kierownik VI Rewiru asp. Tomasz Mielniczuk
tel.: (22) 603 19 26
tel.: 600 997 310
fax.: (22) 603 14 88
Straż Miejska - Rejonowy Straży Miejskiej – Ryszard Melon
tel.: 608 131 134
tel.: 986
tel.: (22) 852 15 99
fax.: (22) 647 37 03