Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Jak oszczędzać ciepło?

10 punktów do uzyskania komfortu w mieszkaniach

Podczas każdego sezonu grzewczego wiele osób zastanawia się jak najlepiej, najskuteczniej i najbardziej ekonomicznie dysponować ciepłem dostarczanym do naszych mieszkań. Nie mamy bezpośredniego wpływu na ceny energii cieplnej, odgórnie zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) na podstawie taryf poszczególnych producentów, jednakże możemy za pomocą innych metod obniżyć zużycie ciepła w swoich budynkach.


Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące prawidłowego i efektywnego wykorzystywania energii cieplnej. Wprowadzając do naszych codziennych domowych obowiązków pewną dodatkową dyscyplinę poprzez zastosowanie przynajmniej niektórych wymienionych działań, z pewnością wpłyniemy na komfort cieplny w mieszkaniu, a także na koszt ogrzewania budynku.

1) Przede wszystkim, powinniśmy prawidłowo ustawić głowicę termostatyczną zaworu grzejnikowego tzn.:

          [*] lub [1] – położenie pokrętła w pomieszczeniu, w którym chwilowo nie przebywamy,

          [4] lub [5] – w łazience, 

          [2], [3], [4] – w pozostałych pomieszczeniach w zależności od indywidualnego odczucia temperatury.

Należy pamiętać, że bezwładność regulacyjna głowicy termostatycznej zaworu grzejnikowego wynosi około jednej godziny. Oznacza to, że nastawiona przez nas ilość ciepła dostarczanego do grzejnika ureguluje się po takim (mniej więcej) czasie.

 

2) Należy przykręcać zawody grzejnikowe, gdy wychodzimy na dłuższy czas z mieszkania, nocą, a także w pomieszczeniach, w których aktualnie nie przebywamy. Obniżenie temperatury w mieszkaniu o jeden stopień zmniejsza zużycie ciepła (a tym samym koszty) o około 5%!

Temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna przekraczać:
- w pokoju mieszkalnym 20 – 21°C,

- w kuchni i sypialni 18°,

- w łazience 24°C.

 

3) Nie zastawiajmy grzejników ani głowic termostatycznych meblami, osłonami, zasłonami. Jeżeli już nie da się inaczej ustawić mebli, postarajmy się, by odległość między nimi, a grzejnikami była możliwie największa albo przynajmniej część powierzchni grzejników pozostawała odsłonięta. Głowice zaworów termostatycznych reagują na temperaturę powietrza bezpośrednio je opływającego. Jeśli grzejnik razem z głowicą będą znajdowały się w obszarze oddzielonym od reszty pomieszczenia meblami, zasłonkami itp., powstanie tam swoisty mikroklimat, gdzie temperatura będzie wyższa niż w pozostałej części pomieszczenia. Zawór termostatyczny będzie regulował dopływ ciepła do grzejnika wg warunków panujących w tej strefie, wobec czego w pomieszczeniu nie będzie zachowana odpowiednia temperatura. W takiej sytuacji, ustawianie głowicy termostatycznej na większy przepływ niczego nie zmieni, bo powietrze w wydzielonej strefie między grzejnikiem i zasłaniającymi go meblami, osłonami, zasłonami nagrzeje się do zadanej temperatury, lecz nie przekaże tego ciepła pozostałej części pomieszczenia, po czym nastąpi odcięcie dopływu ciepła przez zawór termostatyczny, a mieszkańcy nadal będą odczuwali dyskomfort w tym pomieszczeniu.4) Kiedy wietrzymy mieszkanie, okna powinniśmy otwierać szeroko na kilka minut, a nie uchylać ich na dłużej. To wystarczy, aby wymienić powietrze w pomieszczeniu, nie oziębiając przy tym ścian, mebli i innych sprzętów, które pełnią też rolę akumulatorów ciepła. Na czas wietrzenia mieszkania, należy zamykać zawory grzejnikowe. Długotrwałe wietrzenie mieszkań lub pozostawienie przez parę godzin uchylonych czy otwartych okien powoduje szersze otwarcie zaworu termostatycznego, a cieplejsze grzejniki ogrzewają intensywniej powietrze, które następnie wydostaje się na zewnątrz. Należy unikać wychłodzenia mieszkania – ponowne ogrzanie trwa długo i powoduje znaczne zużycie energii cieplnej.

Nie należy przesadzać z obniżaniem temperatury, bo może się to okazać oszczędnością pozorną. Zbyt niska temperatura może doprowadzić do zawilgocenia pomieszczeń, co z kolei może skutkować zagrzybieniem ścian – szczególnie, jeżeli wilgotność w mieszkaniu jest podwyższona (spowodowana na przykład przez akwarium, dużą ilość kwiatów itp.). Poza tym, gdy jedno mieszkanie jest wychłodzone, sąsiedzi, chcąc utrzymać u siebie odpowiedni komfort cieplny, będą zmuszeni do większego zużycia ciepła, co wpłynie na podwyższenie kosztów ogrzewania całego budynku.

 

5) Bardzo ważne jest prawidłowe funkcjonowanie wentylacji w kuchni i łazience: okna powinny być ustawione w pozycji tworzącej mikroszczelinę, co zapewnia stały przepływ świeżego powietrza (szczególnie istotne przy bardzo szczelnych oknach). Nie można zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów w drzwiach do łazienek.

 

6) Korzystne jest też stosowanie zasłon do okien – ale nie należy zasłaniać nimi grzejnika! Szyby najsłabiej chronią mieszkanie przed przenikaniem temperatur, natomiast zasłony izolują pomieszczenie (szczególne znaczenie ma to w nocy). Można też używać ekranów izolacyjnych pokrytych folią umieszczanych za grzejnikami, które zmniejszając straty ciepła polepszają jednocześnie wydajność grzejnika.

 

7) Zmniejszajmy do minimum otwarte powierzchnie wody w domu, a więc np. unikajmy gotowania potraw bez przykrycia, ścierajmy do sucha umyte podłogi i nie wieszajmy mokrego prania na grzejniku. Jeśli powietrze jest zbyt suche można używać nawilżaczy, jednak należy wiedzieć, że optymalna wilgotność powietrza przy temperaturze w pomieszczeniach około 20°C to 40-50%.

 

8) Zamykając drzwi i okna do klatek schodowych, halli wejściowych, mniejsza ilość ciepła będzie potrzebna do utrzymania właściwej temperatury w częściach niemieszkalnych budynku, a więcej ciepła zostanie dostarczona do mieszkań.

 

9) W dzisiejszych czasach instalacja centralnego ogrzewania w większości budynków zaprogramowana jest na automatyczne funkcjonowanie uzależnione od zewnętrznych temperatur. Pamiętajmy, że każde urządzenie czasem się psuje, ulega awariom, zacięciom. Jeśli przy dodatnich temperaturach zewnętrznych, w granicach minimum 12°C. grzejniki mocno grzeją, oznacza to, że prawdopodobnie „automatyka” nie działa lub nie działa prawidłowo. Należy wówczas zgłosić powyższy fakt do osoby lub firmy zajmującej się konserwacją instalacji c.o.– im szybciej zostanie zgłoszony ten fakt, tym szybsze będą działania oraz mniejsze koszty ogrzewania, w tym wypadku, zupełnie zbędne.

 

10) Należy pamiętać, że grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne, wyłączają się w momencie, gdy w pomieszczeniu zapanuje temperatura ustawiona za pomocą głowicy. Często więc na zewnątrz jest zima, grzejnik jest zimny, ale wszystko jest w porządku – instalacja i grzejniki działają prawidłowo, bo w pomieszczeniu jest ciepło. Nie przejmujmy się więc zanadto, jeśli stwierdzimy, że grzejnik jest zimny, a wydaje się nam, że powinien być ciepły – sprawdźmy najpierw czy w pomieszczeniu jest ciepło, bo od tego zależna jest aktywność grzejnika.