Skip to main content
Zdrowych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Informacja w sprawie przekształceń własnościowych gruntów

Informacja w sprawie przekształceń własnościowych gruntów dostępna jest na stronie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Mokotów:

http://www.mokotow.waw.pl/aktualnosc-2336-przeksztalcenie_prawa_uzytkowania.html

W celu ułatwienia wypełnienia wniosku o bonifikatę, poniżej zamieszczamy wnioski uzupełnione o dane identyfikacje poszczególnych nieruchomości budynkowych (adres, nr księgi wieczystej nieruchomości, nr obrębu i nr działki). Dane osobowe właścicieli oraz dane dotyczące lokalu (garażu) oraz informację o ewentualnym prowadzeniu działalności gospodarczej w lokalu, należy wypełnić we własnym zakresie.

Wniosek podpisują wszyscy właściciele lokalu (garażu).

W przypadku, gdy zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostało doręczone po dniu 30.11.2019 r., warunkiem uzyskania bonifikaty jest złożenie stosownego wniosku w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia.

UWAGA:

Wniosek o udzielenie bonifikaty składają indywidualnie jedynie właściciele lokali i garaży wyodrębnionych.

Osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokali bądź miejsc postojowych nie składają indywidualnie wniosków, gdyż wnioski te zostały złożone przez Spółdzielnię.