Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Informacja w sprawie przekształceń własnościowych gruntów

Informacja w sprawie przekształceń własnościowych gruntów dostępna jest na stronie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Mokotów:

https://mokotow.um.warszawa.pl/-/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-nieruchomosci-2

Po uzyskaniu zaświadczenia z Urzędu m.st. Warszawy o uregulowaniu opłaty przekształceniowej należy złożyć do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu roszczenia o opłatę przekształceniową. Wniosek podlega opłacie sądowej  w wysokości 250 zł.