Skip to main content
Z ostatniej chwili
 

Konkurs balkonowy

Konkurs balkonowy rok rocznie cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Osiedla „Służew nad Dolinką”.

Zasady konkursu reguluje Regulamin Konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon i najładniej zagospodarowane otoczenie budynku SM „Służew nad Dolinką”, którego tekst jednolity został przyjęty Uchwałą nr 18/2016 z dnia 22.02.2016 r. ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr: 25/2005, 45/2012.
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi mieszkańcom Osiedla na estetykę otoczenia budynków, jak również wyrażenie uznania tym członkom Spółdzielni, którzy wkładają wysiłek w pielęgnację ogródków i dbają o piękne rośliny na balkonach.

Nagrodzone zdjęcia z lat poprzednich


Konkurs balkonowy trwa od 10 czerwca do 15 września każdego roku.

  • Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane od administratorów budynków i Komitetów Domowych do 15 sierpnia.
  • Przeglądu i oceny zgłoszonych balkonów dokonuje Komisja konkursowa w dniach od 15 sierpnia do 15 września.
  • Komisja konkursowa przyznaje uczestnikom konkursu 5 premiowanych nagród wraz z dyplomami za udział w konkursie.

Zgłoś udział