• Zarządzamy budynkami mieszkalnymi oraz niemieszkalnymi;
  • Dbamy o stan techniczny budynków i obiektów, zlokalizowanych na terenie osiedla oraz o infrastrukturę osiedlową;
  • Pielęgnujemy zieleń osiedlową;
  • Budujemy nowe budynki mieszkalne i nowe obiekty dla potrzeb społeczności lokalnej (infrastruktura sportowo-rekreacyjna, przedszkole, zdrój wody oligoceńskiej);
  • Prowadzimy Klub Seniora oraz Osiedlowy Klub Sportowy „Służew”;
  • Prowadzimy działalność kulturalną i społeczną.
  • Wspieramy różnorodne inicjatywy związane z rozwojem społeczności lokalnej, przedsięwzięcia charytatywne;
  • Dbamy o upamiętnianie ważnych wydarzeń z historii naszego Narodu.