Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 2024

Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków SM "Służew nad Dolinką" obradować będzie w pięciu częściach w dniach od 20 do 24 maja 2024 r.

Przedmiotem obrad będzie m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok, udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.

Szczegółowy porządek obrad wraz z terminami obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zostanie wywieszony w gablotach ogłoszeń, dostarczony do Państwa skrzynek pocztowych, a także będzie dostępny w systemie EDIS.

Materiały do poszczególnych punktów porządku obrad oraz projekty uchwał będą dostępne w biurze Spółdzielni oraz w systemie EDIS.

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w obradach.