Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Zebrania Mieszkańców Budynków

Od 1 marca br. rozpoczynają się Zebrania Mieszkańców Budynków zwołane w celu wyboru członków Komitetów Domowych oraz przedstawienia informacji o bieżącej działalności Spółdzielni.

Zebrania potrwają do końca marca br. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrań, członkowie będą zawiadamiani poprzez wywieszenie stosownych ogłoszeń w gablotach poszczególnych budynków i w biurze Spółdzielni. Ogłoszenia są również zamieszczane w systemie EDIS.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków do uczestniczenia w Zebraniach.