Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Przetarg ograniczony - Łukowa 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mozarta 1 ogłasza  przetarg ograniczony w formie licytacji ustnej,  w którym mogą wziąć udział wyłącznie członkowie Spółdzielni, na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego Nr 75A przy ul. Łukowej 1 w Warszawie o powierzchni użytkowej 27,10 m2, składającego się z 1 (jednego) pokoju, aneksu kuchennego, łazienki z w.c. i przedpokoju, usytuowanego na XI kondygnacji budynku, do którego przynależy komórka lokatorska o powierzchni 1,0 m2, znajdująca się w suterynie budynku.

Licytacja odbędzie się w dniu 4 września 2023 r.,  godz. 17.00, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Mozarta 1, sala nr 406, IV piętro.

Kwota wywoławcza wynosi 264.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych). Oferowana cena musi być wyższa co najmniej o 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) 
od kwoty wywoławczej.

Deklarację przystąpienia do przetargu, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, dowód wpłaty wadium należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu nr 75A  przy ul. Łukowej 1”,  najpóźniej
 do dnia 4 września 2023 r.,  godz. 16.30,  w biurze Spółdzielni przy ul.  Mozarta 1 /kancelaria
na parterze budynku
/ .

Oględzin lokalu można dokonać w dniu 28 sierpnia 2023 r., w godzinach 16.30-18.00.

Wadium w wysokości 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) należy wpłacić na konto Spółdzielni przed upływem terminu składania deklaracji przystąpienia do przetargu na konto Spółdzielni:  PKO B.P. S.A. XVI Oddział Centrum w Warszawie 05 10201169 0000 8202 0011 2219. 

Z dokumentacją przetargową oferenci mogą się zapoznać w biurze Spółdzielni przy
ul. Mozarta 1,  pok. 301-302 (III piętro), w godzinach pracy Spółdzielni /tel. (22) 543-92-06; 543-92-22/. Na wniosek oferenta, dokumentacja może zostać przesłana w wersji elektronicznej. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Oferent, który wygra przetarg, ponosi koszty aktu notarialnego – umowy przeniesienia własności lokalu  oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym.