Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, które będzie obradować w pięciu częściach w dniach od 22 maja do 26 maja 2023 r. w sali konferencyjnej na V piętrze siedziby Spółdzielni przy ul. Mozarta 1. Obrady każdej części Walnego Zgromadzenia rozpoczynają się o godz. 18.00.

Na Walnym Zgromadzeniu zostaną rozpatrzone sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2022, sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2022, a także zostaną przeprowadzone wybory członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Porządek obrad przewiduje podjęcie uchwał w w/w sprawach, a także w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

Dokumenty i materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są w systemie EDIS oraz w biurze Spółdzielni przy ul. Mozarta 1 (pok. 401, IV piętro lub pok. 500, V piętro)