Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Spotkania Rady Nadzorczej z Komitetami Domowymi

W dniach 10 - 24 października br. odbyły się spotkania Rady Nadzorczej z Komitetami Domowymi. Odbyło się pięć spotkań, w których wzięli udział  przedstawiciele Komitetów z 40 budynków Spółdzielni oraz członkowie Rady Nadzorczej. W spotkaniach uczestniczyli także także członkowie Zarządu, kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego i administratorzy budynków.

Członkowie poszczególnych Komitetów Domowych otrzymali informację na temat zadłużeń oraz wpływów i kosztów na fundusz remontowy, a także planowanych remontów w poszczególnych budynkach.

Prezes Zarządu przedstawił w formie prezentacji informację na temat: bieżącej działalności Spółdzielni, zadłużeń w opłatach za użytkowanie lokali, planów i kosztów remontów, wzrostu cen za energię cieplną, elektryczną i usług remontowo-budowlanych, a także plany inwestycyjne Spółdzielni.

W dyskusji poruszano sprawy związane m.in. z oszczędzaniem energii elektrycznej i ciepła, a także utrzymaniem zieleni. Ponadto członkowie Komitetów zgłaszali potrzeby remontowe dotyczące poszczególnych budynków (w tym remontów balkonów, elewacji budynków, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, nawierzchni parkingów). Poruszano również sprawy dotyczące: troski o części wspólne w budynkach, wywozu śmieci, organizacji ruchu, parkowania, monitoringu oraz planowanych inwestycji. Były także pytania i propozycje dotyczące urządzania zieleni poza terenem Spółdzielni np. terenu Dolinki Służewskiej oraz funkcjonowania aptek, przychodni i poczty na terenie osiedla.

Protokoły ze spotkań Rady Nadzorczej z Komitetami Domowymi zostaną przekazane Komitetom Domowym oraz zamieszczone w systemie EDIS.