Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Informacja w sprawie wyników głosowania na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków

W dniach 18, 19, 20, 23 i 24 maja 2022 r. odbyło się głosowanie na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, zarządzone przez Radę Nadzorczą - na wniosek Zarządu Spółdzielni - na podstawie  art. 36 § 9-13 Ustawy Prawo Spółdzielcze.

Głosowanie dotyczyło zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdań finansowych, udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz podziału nadwyżki bilansowej za lata 2019-2021.