Skip to main content
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Nowy system opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1.01.2022 r. w Warszawie obowiązuje nowy system opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata jest naliczana od gospodarstwa domowego. Stawka dla gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej wynosi 85 zł miesięcznie.

Osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe, których dochód nie przekracza 1940 zł netto, mogą się ubiegać o zasiłek celowy na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania.

https://warszawa19115.pl/-/program-oslonowy