Skip to main content
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa

W dniu 14.03.2019 r. w Spółdzielni odbyło się spotkanie poświęcone sprawom bezpieczeństwa na osiedlu. Wzięli w nim udział przedstawiciele służb porządkowych (Policji, Straży Miejskiej), Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, a także Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

Od początku tego roku, służby dyżurne dokonały 15 podglądów i zabezpieczeń z nagrań monitoringu osiedlowego, które zostały przekazane Policji lub Straży Miejskiej dla potrzeb prowadzonych postępowań. W tym okresie odebrano 13 zgłoszeń od mieszkańców w sprawach dotyczących przebywania na terenie budynków bezdomnych, zakłócania ciszy nocnej, spożywania alkoholu na klatkach schodowych, niszczenia wind, włamań i kradzieży.

Wnioski zgłoszone podczas spotkania dotyczyły m.in. zwiększenia częstotliwości patroli w rejonie metra i CHU Land, ul. Wałbrzyskiej i na terenie parku Dolina Służewska, podjęcia skuteczniejszych działań wobec kierowców naruszających przepisy prawa, w tym zwłaszcza parkujących na ciągach pieszo-jezdnych, drogach ppoż. itp., a także podjęcia skuteczniejszych działań prewencyjnych wobec osób dokonujących dewastacji w mieniu wspólnym, naruszających przepisy prawa i zasady współżycia społecznego poprzez m.in. spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych i zakłócanie ciszy nocnej.

Policja przypomina również o akcji Seniorze Nie Daj się (www.SeniorzeNieDajSie.pl). Wyłudzanie pieniędzy od osób starszych nie traci na popularności. Główne metody oszustw: na wnuczka, na policjanta, na inkasenta, pracownika administracji, na sprzedawcę (np. perfum) lub dostawcę prądu. Niestety, również na naszym osiedlu zdarzały się tego typu oszustwa wobec osób starszych, samotnie zamieszkujących.