Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Informacja na temat spotkań Rady Nadzorczej z Komitetami Domowymi

W dniach 9, 12, 16, 19 i 23 października oraz 6, 9, 13 i 16 listopada odbyły się po raz siódmy (trzeci w obecnej kadencji Rady i Komitetów) spotkania Rady Nadzorczej z Komitetami Domowymi. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele Komitetów z 41 budynków. Obecny był także Zarząd Spółdzielni oraz Administratorzy budynków.

Członkowie poszczególnych Komitetów Domowych otrzymali informację na temat zadłużeń oraz wpływów i kosztów na fundusz remontowy a także informację o planowanych remontach w swoich budynkach.

Prezes Zarządu przedstawił w formie prezentacji szczegółową informację na temat:

  1. Zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.
  2. Bonifikaty z tytułu przekształcenia gruntów.
  3. Finansów Spółdzielni na dzień 30.09.2017 r.
  4. Zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie lokali na dzień 30.09.2017 r.
  5. Statystyki zadłużeń.
  6. Wpływów i kosztów na remonty budynków w latach 2007-2016.
  7. Obowiązujących stawek funduszu remontowego w latach 2007-2016.
  8. Planowanych remontów i modernizacji.
  9. Inwestycji przy ul. Sonaty.
  10. Planowanej inwestycji Wałbrzyska/Puławska.

W dyskusji członkowie Komitetów zgłaszali potrzeby remontowe dotyczące budynków oraz dróg i chodników. Poruszano sprawy związane z parkowaniem, oznakowaniem terenu, terenami rekreacyjnymi, zielenią, segregacją śmieci oraz porządkowe. Dyskutowano również o inwestycjach, możliwości pozyskania środków na potrzebne remonty oraz skutkach zaskarżeń przez członków Spółdzielni decyzji administracyjnych i uchwał organów Spółdzielni.

Protokoły ze spotkań Rady Nadzorczej z Komitetami domowymi są sukcesywnie przekazywane Komitetom Domowym oraz zamieszczane w systemie EDIS.