Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Ankieta w sprawie Klubu Seniora "Służewiak"

W nowej inwestycji przy ul. Mozarta 1, oprócz lokali mieszkalnych, parkingu wielopoziomowego oraz biura Spółdzielni, znajdą się również pomieszczenia dla publicznej biblioteko-czytelni, świetlicy środowiskowej oraz dla spółdzielczego Klubu Seniora „Służewiak”, który dotychczas mieścił się w budynku przy ul. Elsnera 32.

Planujemy, aby Klub rozpoczął swoją działalność w nowej siedzibie od kwietnia br. Z uwagi na lepsze warunki lokalowe, oferta programowa Klubu zostanie rozszerzona, dlatego też zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie do Spółdzielni swoich sugestii i propozycji dotyczących działalności Klubu. Można to uczynić poprzez wypełnienie ankiety, znajdującej się pod linkiem:

Opinie i sugestie można także złożyć osobiście w Kancelarii Spółdzielni przy ul. Mozarta 1 (parter), wysłać e-mailem na adres: m.klopotowski@smsnd.pl lub przekazać telefonicznie: (22) 543 92 22.

Pod koniec marca br. planujemy zorganizować spotkanie, na którym omówimy zgłoszone przez Mieszkańców propozycje oraz przedstawimy projekt harmonogramu zajęć. O dokładnym terminie i miejscu spotkania powiadomimy Państwa oddzielnym pismem.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z p. Mirosławem Kłopotowskim (telefon i mail podany powyżej).