Skip to main content
Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

1 sierpnia, o godz. 17 upamiętniliśmy, wspólnie z Mieszkańcami Osiedla oraz Dyrektor SDK p. Ewą Willman, 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, oddając hołd Powstańcom oraz poległej w Powstaniu ludności cywilnej. Kwiaty przy symbolicznym miejscu pamięci na rogu ulic Bacha i Batuty złożyli w imieniu społeczności osiedlowej: Z-ca Przewodniczącego RN p. Piotr Stasiak oraz członkowie Zarządu p. Grzegorz Jakubiec i p. Janusz Przewłocki.