Skip to main content
Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

W dniu 29 lutego br. w siedzibie Narodowego Instytutu Audiowizualnego odbyła się uroczystość 25-lecia naszej Spółdzielni, która powstała w wyniku wydzielenia się z zasobów SM „Mokotów”. Podział dużej mokotowskiej spółdzielni był konsekwencją ogólnokrajowych przemian ustrojowych i gospodarczych. Przygotowania zaczęły się już w roku 1990, jednak ostateczna uchwała dotycząca wydzielenia się dzisiejszego osiedla „Służew nad Dolinką” w samodzielną spółdzielnię została podjęta przez Zebranie Przedstawicieli SM „Mokotów” w dniu 28 lutego 1991 r. Od tej daty pisana jest historia nowej Spółdzielni, która początkowo nosiła nazwę „Służew nad Doliną”, ale po czterech latach została ona zmieniona na „Służew nad Dolinką”.
W uroczystości jubileuszowej udział wzięli członkowie i mieszkańcy Spółdzielni, a także zaproszeni gości, w tym m.in. Senator Marek Rocki, Poseł Michał Szczerba, Zarząd Dzielnicy Mokotów w osobach Burmistrza Bogdana Olesińskiego i V-ce Burmistrza Jana Ozimka, Prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej - Jerzy Jankowski, a także przedstawiciele Business Center Club oraz dyrektorzy i przedstawiciele placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych i firm działających na terenie osiedla i w jego sąsiedztwie. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili równie Ojcowie Dominikanie z Parafii św. Dominika. Obecni byli także członkowie Rady Nadzorczej obecnej kadencji z Przewodniczącym Rafałem Miastowskim na czele, jak również członkowie poprzednich Rad Nadzorczych.
Uroczystość uświetniona została występem młodych i niezwykle uzdolnionych piosenkarzy oraz aktorów, którzy w ramach koncertu „Raz się żyje” wykonali kilkanaście piosenek z repertuaru legendarnego Studenckiego Teatru Satyryków. Koncert został poprzedzony wideoprezentacją Spółdzielni oraz przemówieniami, wygłoszonymi przez Senatora Marka Rockiego, Prezesa Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej - Jerzego Jankowskiego, Burmistrza Dzielnicy Mokotów - Bogdana Olesińskiego, V-ce Dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego - Edytę Mydłowską oraz Prezesa Zarządu Spółdzielni Grzegorza Jakubca. Odczytano ponadto listy gratulacyjne przesłane przez V-ce Marszałek Sejmu Małgorzatę Kidawę-Błońską, Prezydent m.st. Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz, Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy Ewę Malinowską-Grupińską oraz Business Center Club. W przesłanych listach i w trakcie przemówień składano nie tylko gratulacje i życzenia, ale zwracano też uwagę na wieloaspektowość działalności Spółdzielni. Poza zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami budynkowymi, prowadzi ona także inwestycje oraz angażuje się w liczne przedsięwzięcia społeczne, kulturalne i sportowe. Spółdzielnia ma też ambitne plany na przyszłość. Planowana jest między innymi realizacja - w ramach warszawskiego budżetu partycypacyjnego - kolejnego plenerowego kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego. W powstającej obecnie na skrzyżowaniu ulic Mozarta/Wróbla nowej inwestycji mieszkaniowej „Mozarta-Dom nad Dolinką” znajdzie się zaś miejsce na pomieszczenia, dawno oczekiwanej przez spółdzielców, biblioteko-czytelni, a także dla Klubu Seniora i Osiedlowego Klubu Sportowego. W ramach tej inwestycji powstanie też garaż na ok. 580 miejsc postojowych, przeznaczonych w większości dla mieszkańców okolicznych budynków. Spółdzielnia sfinansuje budowę garażu z własnych środków finansowych. Nad Dolinką myśli się również o najstarszych członkach społeczności lokalnej. Obecnie analizowane są możliwości budowy dziennego ośrodka wsparcia dla seniorów.

Album na 25-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej "Służew nad Dolinką"

 

Listy gratulacyjne

Poniższe zdjęcia autorstwa Jacka Sasina

Galeria