Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Zmiana miesięcznych stawek opłat za wywóz nieczystości

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” informuje, że w dniu 25.06.2013r. podjął Uchwałę nr 9/2013 w sprawie zmiany zaliczkowych miesięcznych stawek opłat za wywóz nieczystości. Rada Miasta Stołecznego Warszawy Uchwałą nr LVIII/1623/2013 z dnia 12.06.2013r. ustaliła nowe opłaty za odbiór i wywóz odpadów.

W związku z powyższym z dniem 01.07.2013r. miesięczne opłaty za wywóz nieczystości zbieranych i odbieranych selektywnie będą się kształtować następująco:
1. 10,00 zł/m-c dla gospodarstwa jednoosobowego,
2. 19,00 zł/m-c dla gospodarstwa dwuosobowego,
3. 28,00 zł/m-c dla gospodarstwa trzyosobowego,
4. 37,00 zł/m-c dla gospodarstwa czteroosobowego lub większego.


Pozostałe stawki opłat nie ulegają zmianie. 

Uzasadnienie:
W związku z obowiązywaniem ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, oraz zgodnie z uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LVIII/1623/2013 z dnia 12.06.2013r. zmieniającej uchwałę nr LI/1497/2013 z dnia 07.03.2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, ustalono opłaty za wywóz nieczystości w wysokościach zgodnych z w/w uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Stawki ustalone są dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych selektywnie w związku z uzyskanymi oświadczeniami od mieszkańców Spółdzielni deklarujących w zdecydowanej większości (75%) segregację odpadów. 

Treść uchwały nr 9/2013 tutaj