Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Medal Europejski

9 listopada 2011 roku w Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, odbyło się wręczenie Medali Europejskich XXII edycji. 
Business Centre Club, przy wsparciu Ministra Spraw Zagranicznych i Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli jest organizatorem niekomercyjnego, ogólnopolskiego przedsięwzięcia pn Medal Europejski. Celem tego przedsięwzięcia jest wyróżnienie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski, pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, pobudzenie zainteresowania polskich przedsiębiorców wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej, pobudzenie zainteresowania konsumentów i przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej laureatami Medalu Europejskiego. 
Medalem Europejskim wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają europejskim standardom. Nominowana usługa (lub wyrób) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty.
W trakcie trwania uroczystej gali medale wręczali: Prezes BCC Marek Goliszewski, podsekretarz stanu ds. polityki europejskiej i praw człowieka w MSZ Grażyna Bernatowicz, przewodniczący Rady Głównej BCC Maciej Grelowski, członek Rady Organizatorów BCC gen. Leon Komornicki. Uroczystość prowadził przewodniczący Konwentu BCC Wojciech Warski. 
Nagroda jest jednocześnie rekomendacją wystawioną wyróżnionym usługom i produktom przez najważniejszą dla przedsiębiorców instytucję działającą przy Komisji Europejskiej – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz przez Business Centre Club. 
Medal Europejski przyznawany jest już od 11 lat. 
Wśród laureatów XXII Edycji Medalu Europejskiego znalazła się Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką” za „Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa i świadczenie wysokiej jakości usług”.