Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Nagrody i wyróżnienia

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Służew nad Dolinką" zdobyła między innymi następujące nagrody i wyróżnienia: 

  • Firma Dobrze Widziana, nagroda za zaangażowanie społeczne i realizowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu - BCC,            listopad 2014 r. 
  • Prezes Zarządu Pan Grzegorz Jakubiec otrzymał nagrodę "Zasłużony dla Spółdzielczości", przyznawaną w Międzynarodowym Dniu Spółdzielczości przez Krajową Radę Spółdzielczą - czerwiec 2014 r.
  • Medal Europejski za wprowadzenie elektronicznej komunikacji pomiędzy Spółdzielnią a mieszkańcami - BCC, czerwiec 2014r.
  • Nagroda Redaktora Naczelnego Południa za wybudowanie obiektów sportowych i rekreacyjnych - maj 2014r.
  • Wiktoria Znak Jakości Przedsiębiorców - Ambasador Marki Edycja 2013 - Warszawska Izba Przedsiębiorców.
  • EuroSymbol Polskiej Spółdzielczości 2012 – nagroda przyznawana przez redakcję Monitora Rynkowego, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej - 22 listopada 2012r.
   Nagroda Redaktora Naczelnego Południa za prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej - maj 2012r. 
  • Medal Europejski za zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa i świadczenie wysokiej jakości usług - BCC, listopad 2011r.
  • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych w 2010 r. za sprawność organizacyjną, efektywność ekonomiczną i stworzenie środowiska przyjaznego mieszkańcom - Redakcja "Domów Spółdzielczych".
  • Nagroda Specjalna Warszawskiej Izby Przedsiębiorców - Wiktoria Warszawskiego Znaku Jakości - 2010r.
  • Nagroda Specjalna Warszawskiej Izby Przedsiębiorców - Wiktoria Warszawskiego Znaku Jakości - 2009r.
  • Nagroda Specjalna Kapituły i Organizatorów Konkursu Mazowiecka Firma Roku przyznana Zarządowi i Radzie Nadzorczej "Za konsekwentnie i profesjonalnie realizowaną działalność inwestycyjną i eksploatacyjną oraz nowoczesne metody zarządzania" - Złoty Orzeł Mazowieckiego Biznesu.
  • Wiktoria nagroda specjalna Mazowieckiego Znaku Jakości - 2008r.
  • Orły Polskiego Budownictwa 2008 - II miejsce w kategorii zarządzania nieruchomościami - srebrna statuetka "Orła Polskiego Budownictwa",
  • Wiktoria Nagroda Specjalna Warszawskiego Znaku Jakości - 2007r.
  • Orły Polskiego Budownictwa - 2007r., II miejsce w kategorii zarządzanie nieruchomościami,
  • Mazowiecka Firma Roku 2005, I miejsce w kategorii zarządzania nieruchomościami - Złoty Orzeł Mazowieckiego Biznesu,
  • Mazowiecka Firma Roku 2004 - wyróżnienie w kategorii zarządzanie nieruchomościami,
  • Mazowiecka Firma Roku 2003, II miejsce w kategorii zarządzania nieruchomościami - Srebrny Orzeł Mazowieckiego Biznesu,
  • 2000r. - pierwsze miejsce wśród warszawskich spółdzielni mieszkaniowych,
  • wyróżnienie za sprawną realizację programu ociepleń starych zasobów mieszkaniowych w konkursie "Najlepsza Spółdzielnia Mieszkaniowa Warszawy płd. "99",
  • nagroda Głosu Południa w dziedzinie aktywności za przedsięwzięcia społeczne, kulturalne i sportowe.


Poza tym Spółdzielnia otrzymała liczne dyplomy i słowa uznania wyrażające podziękowania za czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym, wspieranie imprez rekreacyjno - sportowych oraz działalność przyczyniającą się do poprawy bezpieczeństwa na Osiedlu.

Dyplom uznania Krajowej Rady Spółdzielczej dla Pana Stanisława Baranowskiego Prezesa Zarządu Spółdzielni za wzorowe administrowanie Spółdzielnią, modernizowanie jej zasobów ... - czerwiec 2008r.

Dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie Mazowiecka Firma Roku 2005;

Złoty Orzeł Mazowieckiego Biznesu - Mazowiecka Firma Roku 2005;

Dyplom - wyróżnienie w konkursie Mazowiecka Firma Roku 2004;