Polityka jakości ISO 9001:2008

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką” działa na rynku administrowania i zarządzania nieruchomościami. Nasze działania opieramy na ustawach regulujących funkcjonowanie i działalność Spółdzielni Mieszkaniowych.

Naszym podstawowym celem jest zapewnienie pełnego komfortu zamieszkiwania poprzez, między innymi, modernizacje i remonty budynków, poprawę bezpieczeństwa na terenie osiedla, działalność kulturalną, sportową i środowiskową. Staramy się dbać o poprawę samopoczucia mieszkańców doskonaląc estetykę wokół budynków. Dbamy o rozwój naszej Spółdzielni.

Starannie dobieramy wykonawców realizujących usługi w zakresie remontów i modernizacji zasobów Spółdzielni.

Aby osiągnąć te cele postępujemy zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008 stale doskonaląc nasz system zarządzania jakością.

Deklarujemy, że cały personel naszej Spółdzielni jest w pełni zaangażowany w działania mające na celu jak najlepsze spełnianie potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz stałe doskonalenie świadczonych przez nas usług.