Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Książeczki Opłat Czynszowych

Szanowni Mieszkańcy!

Zbliża się termin drukowania Książeczek Opłat Czynszowych.

Osoby, które chciałyby zmienić swoją decyzję w sprawie otrzymania Książeczki
(zrezygnować bądź zamówić Książeczkę w formie papierowej)

prosimy o składanie pisemnych oświadczeń.

Oświadczenia można składać :

- w Kancelarii Biura Spółdzielni (ul. W.A. Mozarta 1, pok.  2) wypełniając druk. Druk dostępny jest również na stronie www.smsnd.pl .

- drogą elektroniczną na adres kancelaria@smsnd.pl

Oświadczenia należy składać do dnia 14.11.2022r.