Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Petycja w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 marca 2020 r. w Warszawie obowiązuje nowy system opłat za wywóz i gospodarowanie odpadami  komunalnymi. System ten, a w szczególności stawki opłat uchwalone przez Radę m.st. Warszawy dla gospodarstw domowych w budynkach wielorodzinnych, budzi wiele wątpliwości i spowodował liczne protesty spółdzielców.

Nasza Spółdzielnia włączyła się w działania zmierzające do zmiany ww. systemu poprzez wspólne inicjatywy podjęte z innymi spółdzielniami. Wystąpienia w tej sprawie wraz z propozycjami zmian, skierujemy między innymi do Ministra Klimatu, Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy i Prezydenta m.st. Warszawy. Poprosiliśmy również o wsparcie naszych postulatów przez Rzecznika Prawa Obywatelskich. Problemy związane z gospodarką odpadami i bezprecedensową podwyżką opłat staramy się nagłaśniać również  w mediach.

Niezależnie od powyższego, grupa Mieszkańców zwróciła się do Spółdzielni z prośbą o wystosowanie w tej sprawie petycji przez członków Spółdzielni, kierowanej do Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy z podaniem do wiadomości Prezydenta m.st. Warszawy.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, uprzejmie informujemy, że ww. petycja została wyłożona w kancelarii Spółdzielni (parter) przy ul. Mozarta 1, w godzinach urzędowania Spółdzielni. Zainteresowani Mieszkańcy proszeni są o złożenie podpisu pod ww. petycją w terminie do dnia 18 marca 2020 r.

Mamy nadzieję, że nasze wspólne wysiłki doprowadzą do zmiany systemu opłat za gospodarowanie odpadami, który jest niesprawiedliwy i powoduje skokowy wzrost opłat za wywóz nieczystości.