Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Nowy system stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 marca 2020 r. w Warszawie obowiązuje nowy system stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada m.st. Warszawy uchwaliła, że stawka w budynkach wielorodzinnych będzie nalicza od gospodarstwa domowego, niezależnie od powierzchni lokalu i liczby osób w nim zamieszkujących i ustaliła jej wysokość na kwotę 65 zł.

W dniu 25 lutego 2020 r. Prezydent m.st. Warszawy wydał zarządzenie w sprawie wytycznych do postępowania o przyznanie zasiłku celowego na pokrycie bieżących kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego wobec osób samotnie gospodarujących. O zasiłek mogą ubiegać się osoby, które mieszkają samotnie i nie kwalifikują się do otrzymania dodatku mieszkalnego oraz osiągnęły wiek emerytalny lub są niepełnosprawne, tj. legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności lub utrzymują się wyłącznie ze świadczeń emerytalno-rentowych ZUS oraz KRUS i spełniają kryterium dochodowe, tj, miesięczny dochód netto do 1752,50 zł. Wnioski składa się w ośrodkach pomocy społecznej. Wysokość zasiłku celowego nie może być niższa niż 50% miesięcznych kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Całość wytycznych pod linkiem:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/D4E2648F-DED6-4E23-8E1C-B31F50A88AC9,frameless.htm

Nowy system opłat budzi liczne kontrowersje, dlatego warszawskie spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe podejmują wspólne działania zmierzające do zmiany przyjętych zasad oraz obniżenia opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów. Pomysły spółdzielców na zmniejszenie opłat prezentowane były podczas spotkania z dziennikarzami, które odbyło się w siedzibie naszej Spółdzielni w dniu 27 lutego 2020 r.

Poniżej link do relacji z przebiegu spotkania oraz do wypowiedzi prezesa zarządu naszej Spółdzielni p. Grzegorza Jakubca udzielonej w tej sprawie dla telewizji Interwizja. Warszawa TV.

http://press.warszawa.pl/jak-obnizyc-koszt-wywozu-odpadow-debata-prezesow-spoldzielni-warszawskich/