Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Informacja w sprawie zasiłku celowego

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką” informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 289/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25.02.2020 r. (z treścią Zarządzenia można zapoznać się poniżej niniejszej informacji), osoby samotnie gospodarujące,  które uzyskują dochód nieprzekraczający miesięcznie kwotę 1.752,50 zł. netto uprawnione do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie opłat za wywóz odpadów komunalnych.

Wysokość zasiłku celowego przyznanego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego nie może być niższa niż 50% miesięcznych kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uprawnionymi do zasiłku, spełniającymi jednocześnie kryterium dochodowe, są w szczególności osoby:

  1. które osiągnęły wiek emerytalny,
  2. niepełnosprawne,
  3. utrzymujące się wyłącznie ze świadczeń emerytalno-rentowych.

Wnioski o przyznanie zasiłku należy składać oraz szczegółowe informacje można  uzyskać w  placówce Ośrodka Pomocy Społecznej  Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy mieszczącego się  przy ul. Wiktorskiej 83/87 tel. 22 844-74-43.