Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Wnioski o bonifikatę

Na stronie internetowej Spółdzielni zamieszczone są wnioski o udzielenie bonifikaty z tytułu jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej. Urząd Dzielnicy Mokotów przyjmuje wnioski przed wydaniem zaświadczeń o przekształceniu gruntu. Dlatego też właściciele lokali wyodrębnionych, którzy dotychczas nie złożyli ww. wniosku proszeni są o jego wypełnienie i doręczenie do Urzędu Dzielnicy Mokotów. Złożenie wniosku jest warunkiem uzyskania bonifikaty.
Wnioski są również do pobrania w Urzędzie Dzielnicy Mokotów oraz w biurze Spółdzielni.

 

UWAGA:

Wnioski samodzielnie składają jedynie właściciele lokali wyodrębnionych. Osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokali nie podejmują indywidualnie żadnych działań, gdyż sprawę prowadzi Spółdzielnia. Do chwili obecnej Spółdzielnia otrzymała 21 zaświadczeń o przekształceniu i 3 decyzje o bonifikacie (na 42 nieruchomości ogółem). Zaświadczenie i decyzje o bonifikacie dla właścicieli lokali wyodrębnionych wysyłane są przez Urząd indywidualnie.

Link do pobrania wniosku:

https://smsnd.pl/porady/informacja-w-sprawie-przeksztalcen-wlasnosciowych-gruntow

Dodatkowo informujemy, że bardzo duża liczba nieruchomości objętych przekształceniem powoduje opóźnienia w wydawaniu zaświadczeń. Przed wydaniem zaświadczeń Urząd dokonał jednak weryfikacji nieruchomości. Z listy zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu wynika, że wszystkie nieruchomości Spółdzielni będą podlegać przekształceniu.

http://mokotow.waw.pl/aktualnosc-2484-wykaz_nieruchomosci_przeksztalcenia.html