Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu, zwołał Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Służew nad Dolinką", które odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. W. A. Mozarta 1 – sala konferencyjna (V piętro).

Zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w pięciu częściach.

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z  porządkiem obrad oraz terminami poszczególnych części. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu wywieszone zostało również w siedzibie Spółdzielni, na wyznaczonych tablicach ogłoszeniowych w budynkach mieszkalnych oraz umieszczone w skrzynkach pocztowych członków Spółdzielni.

Sprawozdania oraz pozostałe materiały, będące przedmiotem obrad, dostępne są dla Członków w biurze Spółdzielni przy ul. Mozarta 1 (pok. Nr 401, IV piętro)  w godzinach urzędowania Spółdzielni. Wyżej wymienione dokumenty są również dostępne po zalogowaniu w systemie EDIS, w zakładce Aktualności.

Projekty uchwał zostaną wyłożone w tym samym miejscu oraz będą dostępne w systemie EDIS na co najmniej 14 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia, tj. w terminie od dnia 6 maja 2019 r.