Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Spotkanie z Wiceprezydentem m.st. Warszawy

W dniu 28.02.2019 r. w naszej Spółdzielni odbyło się spotkanie przedstawicieli warszawskich spółdzielni mieszkaniowych z Wiceprezydentem m.st. Warszawy p. Robertem Soszyńskim. Było ono poświęcone głównie sprawom związanym z przekształceniem wieczystego użytkowania we własność oraz zmianą systemu segregacji odpadów komunalnych.

Z uwagi na duży zakres poruszonych spraw problemowych, a także wątpliwości interpretacyjne przepisów prawa regulujących powyższą tematykę ustalono, że wszystkie pytania i sprawy problemowe zostaną zbiorczo zebrane i przekazane do Pana Wiceprezydenta celem rozpatrzenia przez Urząd i zajęcia stanowiska.

W najbliższych miesiącach odbędzie się kolejne spotkanie, na którym zostanie omówiona również sprawa gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym.

Ustawa przekształceniowa rodzi liczne wątpliwości interpretacyjne, a praktyka Urzędu w zakresie jej realizacji nie jest jeszcze do końca ustalona, między innymi z uwagi na konieczność wyjaśnienia określonych spraw z UOKiK (np. w zakresie bonifikat dla lokali mieszkalnych, w których zarejestrowana lub prowadzona jest działalność gospodarcza). Pan Robert Soszyński poinformował, że Urząd m.st. Warszawy pozostaje w  kontakcie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w celu wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych.

Proces przekształceń może więc potrwać wiele miesięcy. Jak już wcześniej informowaliśmy, Spółdzielnia wystąpiła w styczniu br.  o wydanie zaświadczeń o przekształceniu nieruchomości gruntowych. O wydaniu przez Urząd zaświadczeń powiadomimy odrębnym komunikatem.