Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

II spotkanie z Wiceprezydentem m.st. Warszawy

W dniu 24 kwietnia 2019 r. w siedzibie naszej Spółdzielni odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli warszawskich spółdzielni mieszkaniowych z Wiceprezydentem m.st. Warszawy, p. Robertem Soszyńskim, poświęcone sprawom związanym z przekształceniem wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności. Jak już wcześniej informowaliśmy, realizacja ustawy napotyka problemy formalno-prawne w związku z różną interpretacją zapisów ustawowych, co powoduje opóźnienia w wydawaniu zaświadczeń o przekształceniu gruntu na własność.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapowiedziało kolejną nowelizację ustawy w celu wyjaśnienia wszystkich niejasnych zapisów,. Mamy nadzieję, że zostanie ona szybko uchwalona i przyspieszy proces przekształceniowy.

Na spotkaniu z p. Robertem Soszyńskim zostały zgłoszone wszystkie sprawy problemowe występujące na terenie Warszawy w zakresie spraw przekształceniowych. Pan Wiceprezydent zobowiązał się je wyjaśnić i przekazać do poszczególnych urzędów dzielnicowych wytyczne co do zasad stosowania ustawy.

Na razie nasza Spółdzielnia nie otrzymała jeszcze żadnego zaświadczenia o przekształceniu. Uzyskaliśmy informację, że trwa weryfikacja poszczególnych nieruchomości budynkowych w zakresie spełniania przesłanek ustawowych umożliwiających przekształcenie. Wiele nieruchomości zostało już pozytywnie zweryfikowanych. Proces wydawania zaświadczeń ma przyspieszyć na przełomie maja i czerwca br. Należy pamiętać, że wydanie zaświadczenia to dopiero pierwszy etap związany z przekształceniem. Drugim jest uzyskanie bonifikaty w wysokości 98%. Warunkiem uzyskania tej bonifikaty jest złożenie - po uzyskaniu zaświadczenia o przekształceniu - pisemnego wniosku.

Właściciele lokali wyodrębnionych składają wnioski indywidualnie. Druki są dostępne na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Mokotów, jak również w Spółdzielni. Sprawę bonifikaty dla lokali o statusie spółdzielczego prawa do lokalu, załatwia Spółdzielnia.

O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informować w kolejnych ogłoszeniach.