Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Zebrania Mieszkańców Budynków

Uprzejmie informujemy, że od 19 lutego 2018 r. rozpoczną się Zebrania Mieszkańców Budynków. Odbędą się one w każdym budynku (łącznie 42 Zebrania). O terminie i miejscu Zebrań oraz porządku obrad, Spółdzielnia będzie powiadamiać poprzez wywieszenie ogłoszeń w gablotach znajdujących się w poszczególnych budynkach oraz w biurze Spółdzielni, na 7 dni przed terminem Zebrania.

Podczas Zebrań zostanie omówiona bieżąca działalność Spółdzielni oraz odbędą się wybory członków Komitetów Domowych na nową trzyletnią kadencję.


Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Zebraniach