Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Spotkania z Komitetami Domowymi

W dniu 8 października br.  rozpoczęły się spotkania z Komitetami Domowymi. Omawiana są na nich, między innymi, następujące sprawy: finanse Spółdzielni, przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, koszty remontów i wpływy na fundusz remontowy w latach 2007-2017, planowane remonty w najbliższych latach, koszty i zużycie mediów, w tym wzrost cen energii elektrycznej i jej zużycie w Spółdzielni, koszty podgrzania wody, propozycja zmiany naliczania opłaty za windy, zmiany w zasadach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, parkowanie na osiedlu, w tym liczba wolnych miejsc na parkingach strzeżonych oraz na parkingu przy ul. Mozarta 1, wnioski poszczególnych Komitetów.

W spotkaniach udział biorą członkowie Komitetów Domowych, Zarządu, Rady Nadzorczej oraz administratorzy budynków.

Spotkania odbędą się z Komitetami ze wszystkich budynków mieszkalnych.