Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Przebudowa sieci podziemnych

Uprzejmie informujemy, że w najbliższych dniach planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Sonaty oraz na działkach sąsiadujących. Zakres planowanej przebudowy przedstawiono kolorem czerwonym na poniższym rysunku.

W celu zminimalizowania uciążliwości znaczna część prac realizowana będzie metodą bezwykopową. Planowany termin zakończenia 30.09.2018 r. Po zakończeniu prac wszelkie uszkodzenia nawierzchni zostaną naprawione, a po wybudowaniu nowego budynku w ramach inwestycji „Sonata nad Dolinką” cała nawierzchnia ul. Sonaty oraz okolicznych chodników zostanie wymieniona na nową. Prosimy o nieparkowanie pojazdów w strefach wykonywanych robót.

 

WYKONAWCA:
INSTAL-BUD Stanisław Starosz Sp.J.   tel. 22/544-11-11

NADZÓR ZE STRONY SPÓŁDZIELNI (w godzinach pracy Spółdzielni):
KAROL KANIA   tel. 22/543-92-29, 608-563-319

Za wszelkie utrudnienia związane z dojazdem do budynków oraz ograniczeniem parkowania uprzejmie przepraszamy.