Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Koncert z poezją Karola Wojtyły

Zapraszamy na koncert młodzieńczej poezji Karola Wojtyły, który przedstawia świat rozmyślań i formowania się idei duchowej przyszłego papieża św. Jana Pawła II, zanim wybrał On drogę kapłaństwa.

Wybrane utwory stanowią zbiór najbardziej wymownych, natchnionych i proroczych uniesień poetyckich Autora, w których wyłania się Jego wrażliwość na świat i kształt kapłańskiego powołania: bezgraniczne zawierzenie i pokora, umiłowanie człowieka, zrozumienie dziejów i harmonii świata, prorocze przeczucie niezwykłej misji, piękno otaczającej przyrody oraz świadectwo tysiącletniej myśli chrześcijańskiej wpisane w dzieje ziemi, na której się urodził i kształtował swoją życiową drogę. Ta poezja to także przestrzeń dla muzycznych pejzaży muzyki sakralnej, procesyjnej, muzyki regionu Tatrzańskiego Podhala.

Kultura słowiańska, kultura antyczna, cienie bajkowej tradycji o Piaście Kołodzieju, świadectwa dziejów słowiańskiego regionu, umiłowanie człowieka, piękno tatrzańskiej przyrody... to przestrzenie poetyckich skojarzeń, a słowo, które je oddaje, na obu kolanach klęczy wobec ogromu miłości Boga – Stwórcy Wszechświata.

To nie są zwykłe wiersze. To jest poezją pisana tęsknota do Miłości.