Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Inauguracja Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Duchy poetów – to koncert poetycki w wykonaniu poety Ernesta Brylla oraz pieśniarza, kompozytora i dziennikarza Marcina Stycznia.To opowieść o dziewięciu poetach, których Ernest Bryll znał, którzy po śmierci mu się przyśnili i o których napisał wiersz. Wśród nich postaci znane: Władysław Broniewski, Stanisław Grochowiak, Tadeusz Nowak, ks. Jan Twardowski, Julian Przyboś i trochę zapomniane: Stanisław Swen Czachorowski, Mieczysław Czychowski, Marian Ośniałowski, Jakub Zonszajn.

Koncert ma formę dialogu między artystami. Ernest Bryll wspomina poetów w swoich wierszach i anegdotach, Marcin Styczeń śpiewa wybrane wiersze tych poetów w niezwykle ciekawych aranżacjach. Artystom towarzyszy wybitny gitarzysta Tomasz Pfeiffer.