Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu, zwołał Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które stosownie do postanowień § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółdzielni obradować będzie w pięciu częściach.

Poniżej porządek obrad oraz terminy i miejsce obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Materiały oraz projekty uchwał, będące przedmiotem obrad dostępne są dla Członków w biurze Spółdzielni przy ul. Mozarta 1 p. IV pok. 401 w godzinach pracy oraz po zalogowaniu się w systemie EDIS - w zakładce "Aktualności".