Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Ogłoszenie - przetarg ograniczony

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką” z siedzibą w Warszawie przy ul. Mozarta 1 ogłasza przetarg ograniczony w formie licytacji ustnej, w którym mogą wziąć udział wyłącznie członkowie Spółdzielni, na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego Nr 220 przy ul. Batuty 7 w Warszawie o powierzchni użytkowej 60,1 m2, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju, usytuowanego na II kondygnacji, do którego przynależy komórka lokatorska o powierzchni 1,7 m2, znajdująca się w suterenie budynku.

Licytacja odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r., godz. 17.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Mozarta 1, sala nr 406 (IV piętro). Kwota wywoławcza licytacji wynosi 353.600,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1.000,00 zł. Oględzin lokalu można dokonać w dniach: 21 kwietnia 2017 r. w godzinach: 11.00-12.00 i 24 kwietnia 2017 r., w godzinach: 16.30-17.30.

Wadium w wysokości 11.000,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni przed upływem terminu składania deklaracji przystąpienia do licytacji. Numer konta Spółdzielni, na które należy wpłacić wadium:

PKO B.P. S.A. XVI Oddział Centrum w Warszawie 05 10201169 0000 8202 0011 2219.

Deklarację przystąpienia do przetargu, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz dowód wpłaty wadium należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu nr 220 przy ul. Batuty 7 najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2017 r., 16.30 w biurze Spółdzielni przy ul. Mozarta 1 /kancelaria na parterze budynku/ .

Z dokumentacją przetargową oferenci mogą się zapoznać w biurze Spółdzielni przy ul. Mozarta 1, pok. 301 lub pok. 302 (III piętro), w godzinach pracy Spółdzielni (tel. (22) 543-92-06; 543-92-22). Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Oferent, który wygra przetarg, ponosi koszty aktu notarialnego oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Osoby biorące udział w licytacji proszone są o posiadanie dowodu tożsamości.