Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Informacja - podatek od nieruchomości

Szanowni Państwo

Z uwagi na liczne pytania mieszkańców o podstawy zmiany wysokości podatku od nieruchomości, informujemy iż Urząd Dzielnicy Mokotów od stycznia 2017 roku kieruje  do właścicieli nieruchomości, w których wyodrębniono własność lokali decyzje o zmianie wysokości podatku od nieruchomości za rok 2017, nie wyjaśniając jednocześnie podstaw dokonanej zmiany.

Wobec powyższego Spółdzielnia Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką”,  wyjaśnia iż od stycznia 2016r. obowiązują nowe przepisy o podatku od nieruchomości. Zmiany dotyczą  podatku od nieruchomości naliczanego od części wspólnych budynku i polegają na doprecyzowaniu, iż w przypadku wyodrębnienia własności lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od części budynku, stanowiących nieruchomość wspólną tj. korytarze, hole, klatki schodowe, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia techniczne, strychy, schowki, wózkarnie, ciąży na właścicielach lokali w zakresie  odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości. Udział w nieruchomości wspólnej jest ustalany na podstawie art.3 ust.3 ustawy o własności lokali. Aby obliczyć udział w częściach wspólnych budynku należy pomnożyć powierzchnię użytkowa części wspólnych budynku przez udział lokalu wyrażony w ułamku określonym w akcie notarialnym o wyodrębnieniu lokalu.

Zdaniem Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” dla czytelności winien być podany oddzielnie podatek za lokal mieszkalny i oddzielnie za udział w części wspólnej, a nie zsumowane. W obecnym kształcie zaś zapisy są nieczytelne i niezrozumiałe dla mieszkańców jak i dla samej Spółdzielni.

Po otrzymywaniu przez Spółdzielnię z Urzędu Dzielnicy Mokotów wykazów zawierających informacje o tym które z lokali zostały uwzględnione przy obliczaniu nowego wymiaru podatku za części wspólne, Spółdzielnia dokona stosownej korekty.