Skip to main content
Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu, zwołał Walne Zgromadzenie, które stosownie do postanowień § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółdzielni obradować będzie w pięciu częściach.

Poniżej porządek obrad oraz terminy i miejsce obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Materiały oraz projekty uchwał, będące przedmiotem obrad dostępne są dla Członków w biurze Spółdzielni (sekretariat) oraz po zalogowaniu się w systemie EDIS - w zakładce "Aktualności".


Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia