Skip to main content
Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

27 października br. w siedzibie Business Centre Club odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni.

Oficjalna część posiedzenia została poprzedzona spotkaniem członków Rady i Zarządu Spółdzielni z Prezesem BCC Markiem Goliszewskim. Zaprezentowano film o naszej Spółdzielni; Prezes Zarządu Grzegorz Jakubiec omówił jej działalność. W swoim wystąpieniu nawiązywał do 25-lecia Business Centre Club i 25-lecia naszej Spółdzielni. Tak zaszczytny jubileusz obu instytucji, stał się okazją do wspólnego spotkania i wymiany opinii oraz doświadczeń. 

Marek Goliszewski pogratulował Spółdzielni osiągnięć, które przez BCC zostały uhonorowane Medalem Europejskim i wyróżnieniem w konkursie Firma Dobrze Widziana. Nawiązał również do aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, mówił o zadaniach Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. Podkreślał ogromną rolą, jaka spoczywa na polskich przedsiębiorcach, którzy dbając o interes własnej firmy powinni także pamiętać o potrzebach innych. Spółdzielnie są tu najlepszym przykładem, jak należy realizować idee społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Po wystąpieniach odbyła się dyskusja, w której poruszano m.in. rolę i miejsce spółdzielczości w polskiej przedsiębiorczości. 

Spotkanie z Markiem Goliszewskim podsumował Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Miastowski, wręczając Prezesowi BCC pamiątkowy album o Spółdzielni. Następnie odbyło się posiedzenie RN, zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad. 

fot. Ryszard Baranowski