Skip to main content
Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Szanowni Państwo
Właściciele lokali posiadających status odrębnej własności, 


Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na fakt otrzymania w ostatnim czasie, Oświadczenia Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy o wypowiedzeniu wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie osiedla „Służew nad Dolinką”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką” podjęła wszelkie niezbędne kroki prawne w celu ustalenia, że powyższe Oświadczenie jest nieuzasadnione albo ewentualnie jest uzasadnione w innej niższej wysokości niż podana w wypowiedzeniu. 

Wobec powyższego informujemy, iż składane przez Spółdzielnię w przyszłości odwołanie dotyczyć będzie wszystkich mieszkań posiadających status spółdzielczych własnościowych lub spółdzielczych lokatorskich praw do lokali znajdujących się w danej nieruchomości. 

Natomiast, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wszyscy właściciele oraz współwłaściciele mieszkań stanowiących odrębną własność, którzy kwestionują wysokość ustalonej opłaty, powinni samodzielnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania Oświadczenia Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy o wypowiedzeniu wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wymienionych powyżej nieruchomości, złożyć osobiście lub przesłać pocztą do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44; 02-530 Warszawa, wniosek o ustalenie, iż podwyższenie opłaty jest nieuzasadnione albo ewentualnie jest uzasadnione w innej wysokości niż podana w wypowiedzeniu. 

Wzór wniosku o ustalenie zostanie dostarczony do skrzynek pocztowych właścicieli wyodrębnionych lokali. Wniosek należy złożyć w 2 (dwóch) egzemplarzach oraz dodatkowo jeden egzemplarz dostarczyć do Zarządu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy; ul. Rakowiecka 25/27; 02-517 Warszawa. 

Jednocześnie Spółdzielnia informuje, iż z uwagi na znaczną ilość dokumentów wymagających dogłębnej analizy, we wzorze została zastrzeżona możliwość zgłaszania dalszych zarzutów, co zostanie uczynione niezwłocznie po dokonaniu wszelkich ekspertyz i kontr operatów. Spółdzielnia przygotuje dla Państwa na początku 2017 roku drugie pismo zawierające uzupełniające argumenty, które będzie można złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jako uzupełnienie wniosku. 

Spółdzielnia informuje również, że właściciele lokali o niskich dochodach przypadających na jednego mieszkańca, mogą ubiegać się o 50% ulgę w opłatach gruntowych. 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką” pozostając w pełnej dyspozycji odpowie na wszystkie nurtujące Państwa kwestie w przedmiotowej sprawie. Telefony Kontaktowe: (22) 543-92-08 lub (22) 543-92-06. 

Wzory wniosków do pobrania: