Skip to main content
Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką” z siedzibą w Warszawie przy ul. Bacha 31 ogłasza przetarg ograniczony w formie licytacji ustnej, w którym mogą wziąć udział wyłącznie członkowie Spółdzielni, na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego Nr 120 przy ul. Łukowej 1 w Warszawie o powierzchni użytkowej 57,0 m2, składającego się z 3 pokoi (w tym jeden pokój z aneksem kuchennym), łazienki, w.c i przedpokoju, usytuowanego na VIII kondygnacji, do którego przynależy komórka lokatorska o powierzchni 1,1 m2, znajdująca się w suterenie budynku.

Licytacja odbędzie się w dniu 14 września 2015 r., godz. 17.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bacha 31, sala nr 13. Kwota wywoławcza licytacji wynosi 366.700,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych). Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1.000,00 zł. Oględzin lokalu można dokonać w dniach: 8 września 2015 r. w godzinach: 11.00-12.00 i 10 września 2015 r., w godzinach: 16.30-17.30.

Wadium w wysokości 11.000,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni przed upływem terminu składania deklaracji przystąpienia do licytacji. Numer konta Spółdzielni, na które należy wpłacić wadium:

PKO B.P. S.A. XVI Oddział Centrum w Warszawie 05 1020 1169 0000 8202 0011 2219.

Deklarację przystąpienia do przetargu, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz dowód wpłaty wadium należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu nr 120 przy ul. Łukowej 1” najpóźniej do dnia 14 września 2015 r., godz. 16.30 w biurze Spółdzielni przy ul. Bacha 31 /kancelaria na parterze budynku/ .

Z dokumentacją przetargową oferenci mogą się zapoznać w biurze Spółdzielni przy ul. Bacha 31, pokój nr 7, w godzinach pracy Spółdzielni (tel. (22) 543-92-22; 543-92-06). Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Oferent, który wygra przetarg, ponosi koszty aktu notarialnego oraz koszty sądowe 
w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Osoby biorące udział w licytacji proszone są o posiadanie dowodu tożsamości.