Skip to main content
Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką” z siedzibą w Warszawie przy ul. Bacha 31 ogłasza przetarg ograniczony w formie licytacji ustnej, w którym mogą wziąć udział wyłącznie członkowie Spółdzielni, na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego Nr 1118 przy ul. Batuty 7 w Warszawie o powierzchni użytkowej 46,0 m2, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z w.c i przedpokoju, usytuowanego na XI kondygnacji (X piętro), do którego przynależy komórka lokatorska o powierzchni 1,4 m2, znajdująca się w suterenie budynku.

 

Licytacja odbędzie się w dniu 21 września 2015 r., godz. 17.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bacha 31, sala nr 13. Kwota wywoławcza licytacji wynosi 262.700,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych). Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1.000,00 zł. Oględzin lokalu można dokonać w dniach: 15 września 2015 r. w godzinach: 11.00-12.00 i 17 września 2015 r., w godzinach: 16.30-17.30.


Wadium w wysokości 11.000,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni przed upływem terminu składania deklaracji przystąpienia do licytacji. Numer konta Spółdzielni, na które należy wpłacić wadium:

PKO B.P. S.A. XVI Oddział Centrum w Warszawie 05 10201169 0000 8202 0011 2219.


Deklarację przystąpienia do przetargu, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz dowód wpłaty wadium należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu nr 1118 przy ul. Batuty 7 najpóźniej do dnia 21 września 2015 r., godz. 16.30 w biurze Spółdzielni przy ul. Bacha 31 /kancelaria na parterze budynku/ .


Z dokumentacją przetargową oferenci mogą się zapoznać w biurze Spółdzielni przy ul. Bacha 31, pokój nr 7, w godzinach pracy Spółdzielni (tel. (22) 543-92-22; 543-92-06). Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Oferent, który wygra przetarg, ponosi koszty aktu notarialnego oraz koszty sądowe
w postępowaniu wieczystoksięgowym.


Osoby biorące udział w licytacji proszone są o posiadanie dowodu tożsamości.