Skip to main content
Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Nowy Statut Spółdzielni

Postanowieniem z dnia 29.06.2015 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji nowego Statutu Spółdzielni.
Statut jest dostępny w systemie EDIS oraz w biurze Spółdzielni przy ul. Bacha 31 (sekretariat).