Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Wizyta Spółdzielców Indyjskich

W dniu 23 lipca br. naszą Spółdzielnię odwiedziła 17-osobowa delegacja spółdzielców indyjskich, w tym między innymi Prezes Krajowego Związku Spółdzielczego Indii Pan dr Chandra Pal Singh Yadva oraz Prezes Krajowego Związku Indyjskich Spółdzielni Pracy Pan Ashok Dabas. Nasze Osiedle zostało wytypowane do wizytacji - jako jedno z najlepiej zarządzanych w Warszawie - przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP pod przewodnictwem Pana dr Jerzego Jankowskiego, który także brał udział w spotkaniu. Prezentacji naszej Spółdzielni dokonał Prezes Zarządu Pan Grzegorz Jakubiec, który przedstawił historię Osiedla, najważniejsze dane liczbowe i dotychczasowe osiągnięcia, a także plany na przyszłość. Nasi Goście obejrzeli Osiedle, w tym jeden z budynków mieszkalnych, a także Służewski Dom Kultury. 
Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie funkcjonowania spółdzielczości w obu krajach. W trakcie dyskusji studyjnej poruszono między innymi sprawy dotyczące regulacji prawnych normujących działalność spółdzielni w Polsce oraz w Indiach, a także kwestie związane z budownictwem mieszkaniowym. Przedstawiciele indyjskich spółdzielców zwrócili szczególną uwagę na działalność społeczną naszej Spółdzielni. Sektor przedsiębiorstw spółdzielczych jest bardzo rozwinięty w Indiach, w tym w szczególności spółdzielczość produkcyjna, rolna i bankowa. W ostatnich latach bardzo intensywnie rozwija się także spółdzielczość mieszkaniowa, która dla wielu mieszkańców tego kraju stała się jedyną drogą do uzyskania własnego mieszkania. Spółdzielczość w Indiach ma poparcie wszystkich partii i preferencje dla jej rozwoju są olbrzymie. Na szczeblu centralnym, w randze ministerstwa, działa krajowy komitet na rzecz rozwoju spółdzielczości, który ma swoje struktury w każdym stanie i obwodzie.