Skip to main content
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Zamknij
Z ostatniej chwili
 

Spółdzielnia otrzymała tytuł Firmy Dobrze Widzianej 2014

W Pałacu Lubomirskich w Warszawie w dniu 25 listopada 2014 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Firma Dobrze Widziana”. Gospodarzami spotkania byli: Witold Zaraska, honorowy Przewodniczący Rady Głównej BCC, Paweł Łukasiak, Przewodniczący Kapituły, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Paweł Oksanowicz, członek Kapituły, prowadzący uroczystość, ks. Andrzej Sikorski, członek Kapituły, prezes Fundacji     "Być Bardziej". Poza naszą Spółdzielnią tytuły przyznano jeszcze 28 firmom. 
Celem konkursu „Firma Dobrze Widziana” jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej.
Tytuł „Firma Dobrze Widziana” może otrzymać każdy członek Business Centre Club - przedsiębiorstwo prywatne, państwowe lub jego oddział. Może być to mała, średnia lub duża firma. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Laureaci konkursu „Firma Dobrze Widziana”, którzy w kolejnych latach kontynuują działania oparte na zasadach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, mogą ubiegać się o tytuł w następnych edycjach konkursu.
Po wręczeniu nagród odbył się panel - rozmawiano o zaangażowaniu firm w otoczenie w perspektywie lokalnej oraz o rekomendacjach dla innych firm.